ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual de economist specialist I A

ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs

pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual

de economist specialist I A , din microstructura financiar-contabilă la Centrul de Cercetări şi Încercări în Zbor

 

 Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul  selecţiei

dosarelor de  concurs

Motivul respingerii dosarului
1 ABICULESEI IULIA MIHAELA ADMIS*
2 MITEA LAURA GABRIELA ADMIS
3 NEGRESCU CRISTINA MARIOARA ADMIS*

 

*Candidaţii vor prezenta cazierul judiciar în original până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 15.06.2018, ora 12.00, la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, str. Aviatorilor nr.10, localitatea Gherceşti.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 12.06.2018, ora 15.00, conform  art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, str. Aviatorilor nr.10, localitatea Gherceşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Lt.col. Iordache Marius,  telefon 0251/435292, int. 110.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *