ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual de inginer debutant, din Biroul asigurarea calității mentenanței de aviație la Centrul de Cercetări şi Încercări în Zbor

 

  Nr.

crt.

 

 

Numele şi prenumele candidatului

 

Rezultatul  selecţiei

dosarelor de  concurs

 

Motivul respingerii dosarului/

Observații

 

1  

TOMA VALENTIN-LAURENȚIU

 

ADMIS  
2  

TOMA ALEXANDRU VALENTIN

ADMIS Cu condiția prezentării Cazierului Juridic până la data de 13.01.2020, ora 10:00
3  

PREDA CĂTĂLIN IONUȚ

 

ADMIS  

 

Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 13.01.2020, ora 10.00, la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, str. Aviatorilor nr.10, localitatea Gherceşti.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 09.01.2020, ora 15.30, conform  art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, str. Aviatorilor nr.10, localitatea Gherceşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Col. Iordache Marius,  telefon 0251/435292, int. 110.