ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual de inginer gr.II, din cadrul Atelierului pregătire şi mentenanţă aeronave la Centrul de Cercetări şi Încercări În Zbor

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1 VĂDUVESCU VLAD-AURELIAN ADMIS

 

    Candidatul al cărui dosar a fost declarat ,, admis “  va susţine proba scrisă în data de 09.07.2019 ora 1200 la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor Craiova, Str. Aviatorilor nr 10, Gherceşti.

    Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 05.07.2019 ora 1530 conform art. 20 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

        Eventualele contestaţii se depun la  sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor Craiova, Str. Aviatorilor nr 10, Gherceşti, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Mr. Iordache Adrian, tel 0251435292, int 110