ANUNȚ cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de șofer I, din cadrul Compartimentului mijloace auto și de aerodrom la Centrul de Cercetări și Încercări În Zbor

 

Nr.

Crt.

Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1 UDREANU LAURENȚIU ADMIS  
2 CACALICEANU COSMIN-IONUȚ ADMIS  
3 STANCU ADRIAN ADMIS  
4 CĂLUGĂRIȚOIU ȘTEFAN ADMIS  
5 NAIDIN ADRIAN ADMIS  

 

Candidații ale căror dosare au fost „admise” vor susține proba scrisă în data de 03.08.2021 ora 09.00 la sediul Centrului de Cercetări și Încercări în Zbor Craiova, str. Aviatorilor nr.10, Ghercești.

Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație până la data de 30.07.2021 ora 15.00 conform art. 20 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestații se depun la Sediul Centrului de Cercetări și Încercări în Zbor Craiova, str. Aviatorilor, nr.10, Ghercești, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Cpt. Toma Maria, tel. 0251435292, int.110.