ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual de Şofer I, din microstructura Compartiment Mijloace Auto şi de Aerodrom la Centrul de Cercetări şi Încercări În Zbor

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1 CIOBOTARU GHEORGHE ADMIS
2 STÎNGĂ IONUŢ – RĂDUCU ADMIS
3 NICU EUGEN

RESPINS

Nu îndeplineşte toate condiţiile specifice sub raportul cerinţelor conform art.3, lit.f) din H.G. 286/2011 şi art.6, alin. (2), lit. d) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 68/2015.
4 OLARU IONUŢ ADMIS
5 PREDA CRISTIAN – GHEORGHE ADMIS
6 UDREANU  LAURENŢIU ADMIS
7 TABACU NICOLAE – TRAIAN ADMIS

   

            Candidaţii ale căror dosare au fost declarate ,, admise “  vor susţine proba scrisă în data de 07.08.2019 ora 1200 la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor Craiova, Str. Aviatorilor nr 10, Gherceşti.

    Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 05.08.2019 ora 1530 conform art. 20 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

   

    Eventualele contestaţii se depun la  sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor Craiova, Str. Aviatorilor nr 10, Gherceşti, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor , Col. Iordache  Marius, tel 0251.435292, int 110.