ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gradul III la structura Securitate și sănătate în muncă din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Cod anonimizare candidat Rezultatul selecţiei

dosarelor de concurs

Motivul

respingerii

dosarului

1. ACTTM-MLA-380 Admis
2. ACTTM-MRG-384 Admis
3. ACTTM-PV-5408 Admis
4. ACTTM-NF-5510 Admis

 

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „admis” vor susţine proba scrisă în data de 05.07.2022, ora 10.00, la sediul Agenţiei  de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 17.06.2022, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului  nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (P.c.c. Dascălu Roxana 021/4233058 int.258/144.)