ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent I în cadrul Structurii de securitate

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. Stan Andreea-Mihaela ADMIS
2. Miroiu Elena ADMIS
3. Cârjan Monica-Ana ADMIS
4. Chirica Alina-Mirela ADMIS
5. Mititelu Costina ADMIS

 

Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 02.12.2021, ora 11.00, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 26.11.2021, ora 15.30, conform art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

          Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c. Matei Georgiana, telefon 021/332.11.99 int. 128.

Accesul persoanelor în Centrul de Cercetare şi Inovare pentru Apărare CBRN şi Ecologie (U.M. 02512 C Bucureşti) se face, cu respectarea art. 12, alin. (4) din HOTĂRÂREA nr. 1.130 din 22 octombrie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare sau a măsurilor stabilite de legislaţia în vigoare.