ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor de conducere de cercetare-dezvoltare de personal civil contractual Șef Laborator Cercetare Științifică Testare Evaluare și Aeronavigabilitate și Șef Laborator Modelare și Simulare Produse Aeronautice, ambele din cadrul Secției Cercetare Științifică și Aeronavigabilitate la Centrul de Cercetări şi Încercări în Zbor publicate în ziarul de circulaţie naţională Jurnalul național în data de 03.10.2019

 

Nr. crt. Gradul, Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei

dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului
1. POPA MATEI ADMIS
2. NUȚĂ CONSTANTIN ADMIS

 

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „admis” vor susţine proba de interviu în data de 06.11.2019 ora 12:00 la sediul C.C.Î.Z. Craiova

Candidaţii nemulţumiţi de rezultat se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.