ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuţie de inginer debutatnt la Centrul de Testare Evaluare și Cercetare Științifică Sisteme Informatice și Comunicații

Inginer debutant – Biroul planificare, organizare, urmărire producţie, inginerie tehnologică şi control tehnic de calitate (1 post):

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei 

dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului
1. Argeșanu George-Gabriel Admis
2. Marinică Eugen-Dan Admis

 

Inginer debutant – Biroul planificare, organizare, urmărire producţie, inginerie tehnologică şi control tehnic de calitate (1 post):

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei 

dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului
1. Nu s-au depus dosare

 

Inginer debutant – Atelierul producţie sisteme criptografice (1 post):

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei 

dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului
1. Nu s-au depus dosare

 

Candidatii ale căror dosare au fost declarate „admis” vor susţine proba scrisă în data de 12.08.2019, ora 11.00, la sediul Agenţiei  de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 06.08.2019, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului  nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (Plt. Belgiu Adrian, 021/4233058 int.258/144.)