ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuţie de muncitor calificat IV – Atelierul producţie sisteme criptografice si muncitor calificat IV – Atelierul mentenanță sisteme criptografice

muncitor calificat IV – Atelierul producţie sisteme criptografice ( 1 post ):

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei 

dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului
1. Ispir Iuliana-Nina Admis

 

muncitor calificat IV – Atelierul mentenanță sisteme criptografice ( 1 post ):

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei 

dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului
1. Dragomir Liliana-Mihaela Admis
2. Cristea Adrian Respins nu îndeplineşte condiţiile privind absolvirea unei forme de pregătire acreditate în specialitatea postului-electronist

 

 

Candidatii ale căror dosare au fost declarate „admis” vor susţine proba scrisă în data de 12.08.2019, ora 11.00, la sediul Agenţiei  de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 06.08.2019, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului  nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (Plt.maj. Ghiorghe Daniela, 021/4233058 int.258/144.)