ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuţie de referent debutant şi arhivar debutant la Depozitul intermediar de arhivă tehnică din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

  1. Referent debutant
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei 

dosarelor de concurs

Motivul 

respingerii 

dosarului

Observaţii
1. Florescu Adela-Maria-Magdalena Admis Candidatul va prezenta cazierul judiciar valabil în data susţinerii probei scrise, respectiv 17.09.2019.
2. Predoiu-Matei Maria-Andreea Admis Candidatul va prezenta cazierul judiciar valabil în data susţinerii probei scrise, respectiv 17.09.2019.
3. Mihăiţă Adriana-Alina Admis
4. Camber Dana-Mihaela Admis
5. Enache Niculina-Aurelia Admis
6. Albon Antonina-Roxana Admis

 

  1. Arhivar debutant
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei 

dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului
1. Axente Silvia Admis
2. Opriş Maria-Mioara Admis

 

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „admis” vor susţine proba scrisă în data de 17.09.2019, ora 11.00, la sediul Agenţiei  de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.