ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuţie de referent IA, referent I şi referent II la Depozitul intermediar de arhivă tehnică din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Referent IA

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei

dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului
1. Crăciun Alexandrina Admis
2. Popa Luminiţa-Aurelia Admis
3. Ion Laurenţiu Admis

Referent I

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei

dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului
1. Gherghescu Ana-Iulia Admis

Referent II

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei

dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului
1. Iordan Georgiana-Andreea Admis
2. Dobre Luminiţa Admis

 

Candidatii ale căror dosare au fost declarate „admis” vor susţine proba scrisă în data de 27.06.2019, ora 11.00, la sediul Agenţiei  de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 24.06.2019, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului  nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (Plt. Belgiu Adrian, 021/4233058 int.258/144.)