ANUNŢ CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS PENTRU PROMOVAREA ÎN POSTUL DE ECONOMIST SPECIALIST IA, ÎN BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE DIN AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

 

Nr. crt. Cod anonimizare candidat Rezultatul selecţiei

dosarelor de concurs

Motivul

respingerii

dosarului

1. ACTTM-PA-479 Admis

 

 

Candidatul al cărui dosar a fost declarat „admis” va susţine proba scrisă în data de 19.05.2023, ora 9.00 , la sediul Agenţiei  de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.