ANUNŢ CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS PENTRU PROMOVAREA ÎN POSTUL DE ECONOMIST SPECIALIST IA, ÎN FINANCIAR-CONTABIL DIN AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

 

Nr. crt. Cod anonimizare candidat Rezultatul selecţiei

dosarelor de concurs

Motivul

respingerii

dosarului

1. ACTTM-ISM-481 Admis

 

 

Candidatul al cărui dosar a fost declarat „admis” va susţine proba scrisă în data de 19.05.2023, ora 9.00 , la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.