ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru promovarea în postul de referent II la structura Administrare, documentare și baze de date din Centrul de documentare și arhivă tehnică din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Cod anonimizare candidat Rezultatul selecţiei

dosarelor de concurs

Motivul

respingerii

dosarului

1. ACTTM-CDM-1113 Admis

 

 

Candidatul al cărui dosar a fost declarat „admis” va susţine proba de interviu în data de 19.12.2022, ora 13.00, la sediul Agenţiei  de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.