ANUNŢ cu rezultatele soluționării contestației cu privire la selecţia dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate gr. II în Laboratorul cercetare dezvoltare sisteme informatice din Secția cercetare dezvoltare sisteme informatice și de comunicații din Centrul de cercetare și inovare pentru tehnologii informaționale și comunicații

 

 

ANUNŢ

cu rezultatele soluționării contestației cu privire la selecţia dosarelor de concurs
pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate gr. II în Laboratorul cercetare dezvoltare sisteme informatice
din

Secția cercetare dezvoltare sisteme informatice și de comunicații din

Centrul de cercetare și inovare pentru tehnologii informaționale și comunicații

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul soluționării contestației la selecţia

dosarelor de concurs

Motivul respingerii contestației

cu privire la selecția dosarelor

1. Marghescu Mihaela-Corina Respins – din verificările efectuate în dosarul de concurs înregistrat la nr. A 8460/19.11.2021, respectiv carnetul de muncă a rezultat o vechime în specialitate de 3 ani și 6 zile;

– perioada 07.07.2005-27.05.2007, înscrisă în carnetul de muncă candidatul a avut contractul individual de muncă suspendat, conform prevederilor art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 1 din OUG nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilulului (concediu de îngrijire copil) nu constituie vechime în specialitate;

– art. 18 alin. (7) din OUG nr. 148/2005, respectiv, art. 22 alin. (2) din OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică pentru perioada 07.07.2005-27.05.2007;

– perioada concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, constituie vechime în specialitate, de la data de 01.01.2012, astfel cum a fost modificat art. 18 alin. (7) din OUG nr. 148/2005 de pct. 17 al <LLNK 12011   124180 302   0 63>art. III din Ordonanţa De Urgenţă nr. 124 din 27 decembrie 2011 publicată în Monitorul Oficial nr. 938 din 30 decembrie 2011;

– Potrivit Deciziei Curții Constituționale nr. 1.321 din 11 octombrie 2011, ”o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior unei situaţii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în acest caz legea nouă nu face altceva decât să reglementeze modul de acţiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare”

 

 

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „admis” vor susţine proba scrisă în data de 06.12.2021, ora 10.00, la sediul Agenţiei  de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.