ANUNŢ cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de arhivar debutant la Documentații tehnice din Centrul de documentare și arhivă tehnică din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj obținut în urma soluționării contestațiilor  

Rezultatul contestației cu privire la rezultatul probei scrise

Observații

 

1. Tomescu Anti 68 puncte Admis  
2. Roșca Iuliana-Florentina 57 puncte Admis  

 

Candidaţii declaraţi admis vor susţine proba de interviu în data de 09.12.2021, ora 10.00 la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.