ANUNŢ cu rezultatul concursului pentru încadrarea postului de conducere de cercetare -dezvoltare de şef laborator cercetare gr. I (ID 944173) în Laboratorul echipamente de protecţie CBRN – Secţia apărare CBRN şi protecţie balistică individuală, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a III-a şi în ziarul de circulaţie naţională Bursa în data de 20.08.2019

    Candidatul nemulţumit de rezultatul concursului poate formula contestaţie până la data de 04.10.2019, ora 15.30, conform art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

    Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c.ec. Dinu Janina, telefon 021/332.11.99 int. 128.