ANUNŢ cu rezultatul concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de cercetare –dezvoltare, cercetător ştiinţific II, domeniul ştiinţific ”Inginerie mecanică”, în cadrul colectivului Aparatură control nuclear/Secţia Radiometrie/Centrul de cercetare și inovare pentru apărare CBRN şi ecologie/Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Îndeplinirea criteriilor de evaluare prevăzute în Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129 din 20.12.2016, anexa nr. 17. Observaţii
1. Sandu Simona – Maria Îndeplinit integral  

 

 

Candidatul nemulţumit de rezultatul concursului poate formula contestaţie în perioada 28.07-01.08.2022, ora 14.00, conform Dispoziţiei secretarului de stat pentru armamente nr. D.A-6/02.10.2017.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt.maj. Belgiu Adrian, 021/4233058, int. 144/258.