ANUNŢ cu rezultatul final al concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de cercetare-dezvoltare de şef laborator cercetare gr. I în Laboratorul echipamente de protecţie CBRN – Secţia apărare CBRN şi protecţie balistică individuală, publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a şi în ziarul de circulaţie naţională Bursa în data de 20.08.2019

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului NOTA Rezultatul concursului
1. ALEXE FLORENTINA 8,51 Admis

 

Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 01.11.2019, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, până la data de 21.10.2019, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 45 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.

Cererea se depune la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, la p.c.c.ec. Dinu Janina, telefon 021/332.11.99 int. 119.