ANUNŢ CU REZULTATUL FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL INGINER GR. II ÎN BIROUL PLANIFICARE, ORGANIZARE, URMĂRIRE PRODUCȚIE, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI CONTROL TEHNIC DE CALITATE, SECȚIA PRODUCȚIE ȘI MENTENANȚĂ SISTEME CRIPTOGRAFICE DIN CENTRUL DE TESTARE-EVALUARE ȘI CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ SISTEME INFORMATICE ȘI COMUNICAȚII AL AGENȚIEI DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ȘI TEHNOLOGII MILITARE

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Promovat/nepromovat
1. Marinică Eugen-Dan 89,66 pct. Promovat