ANUNŢ CU REZULTATUL PROBEI SCRISE AL EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL INGINER GR. II ÎN BIROUL PLANIFICARE, ORGANIZARE, URMĂRIRE PRODUCȚIE, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI CONTROL TEHNIC DE CALITATE, SECȚIA PRODUCȚIE ȘI MENTENANȚĂ SISTEME CRIPTOGRAFICE DIN CENTRUL DE TESTARE-EVALUARE ȘI CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ SISTEME INFORMATICE ȘI COMUNICAȚII DIN AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Promovat/nepromovat
1. Marinică Eugen-Dan 89,66 pct. Promovat