ANUNŢ CU REZULTATUL FINAL LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL INGINER GR. II LA BIROUL SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI STANDARDIZARE DIN SECȚIA MANAGEMENT PROGRAME DE CDI ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE DIN AGENȚIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ȘI TEHNOLOGII MILITARE

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj final al examenului Promovat/nepromovat
1. Cutieru Petre-Daniel 93 pct. Promovat