ANUNŢ cu rezultatul probei orale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de asistent de cercetare ştiinţifică, în Laboratorul de cercetare şi monitorizare a câmpului electromagnetic din Secţia cercetare ştiinţifică a sistemelor militare la acţiunea factorilor de mediu, ID 732786 din Centrul de Testare – Evaluare şi Cercetare Ştiinţifică pentru Armamente.

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Notă proba orală Menţiunea

admis/respins

1. Ing. Lupu Cristiana-Larisa 9 ADMIS