ANUNŢ cu rezultatul probei orale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de asistent de cercetare ştiinţifică stagiar, în Laboratorul sisteme şi platforme autodirijate din Secţia cercetare ştiinţifică sisteme informaţionale aerospaţiale, ID 732762 din Centrul de Testare – Evaluare și Cercetare Științifică pentru Armamente.

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaților Notă proba orală Menţiunea

admis/respins

1. ing. Matei Georgian-Alexandru 9 ADMIS
2. ing. Cărăuș Valentin 9 ADMIS

 

Candidatul nemulţumit de rezultatul probei orale poate formula contestaţie până la data de 28.01.2020, ora 14.00, conform art. 18 alin. (1) din Dispoziţia nr. DA -6/2017, Metodologia de concurs pentru încadrarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare de execuţie din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pcc. ing. Vlădăreanu Carmen, 021/4233058, int. 217.