Anunț examen de promovare a personalului civil contractual UM 02512C

Unitatea Militară 02512/C Bucureşti organizează la sediul instituţiei (Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4) în data de 17.07.2020, orele 10.00, în Clubul unităţii, examenul de promovare a personalului civil contractual în treapta profesională imediat superioară:

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară Asistent I în Laboratorul analiză, sinteză şi încercări explozivi şi mijloace exploziv-incendiare

din Secţia mascare şi mijloace exploziv-incendiare

TEMATICĂ

 1. Principii generale de sănătate şi securitate în muncă
 2. Norme generale de apărare împotriva incendiilor
 3. Reguli generale de securitate pirotehnică
 4. Consemne de securitate pirotehnică
 5. Clasificarea metodelor de analiză chimică şi fizico-chimică
 6. Reacţii chimice şi reactivi chimici – Clasificare reactivi chimici, reguli de siguranţă şi incompatibilităţi tipice
 7. Principii de sinteză în domeniul explozivilor de uz militar
 8. Sinteza explozivului plastic pe bază de RDX

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea 319 din 14.07.2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
 2. HG 1425 din 11.10.2006 (actualizată) – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
 3. Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 4. Principii de evaluare a riscurilor şi consemne generale de securitate pirotehnică”, Lt.col.conf.univ.dr.ing. Doru-Adrian GOGA, Mr. ing. Radu DUMITRESCU, Editura Univers Ştiinţific, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-8936-80-5
 5. Manualul laborantului chimist”, Vlănţoiu Gh. şi colab., Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1969
 6. „Tehnica lucrărilor de laborator”, Mironescu M., Tutoveanu A., Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985.
 7. IL-03-01 – Obţinerea explozivilor plastici şi elastici pe instalaţie pilot.