Anunț examen de promovare în grade profesionale de asistent II

ANUNŢ

Unitatea militară 02512 Bucureşti organizează la sediul instituţiei în data de 28.03.2017, ora 10,  examen de promovare în grade profesionale de asistent II la Biroul specificaţii tehnice şi marketing din Secţia specificaţii tehnice, planificare şi marketing.

 1. Bibliografia şi tematica examenului de promovare:

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 9 02.2013  privind  aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
Legea  nr. 500/2002, privind finanţele publice;
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
HG nr. 395/ 2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016    98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Procedura operaţională privind elaborarea, avizarea şi aprobarea specificaţiilor tehnice şi a fişelor de produs pentru achiziţii.

 1. Tematica de concurs:
 2. Ordinul ministrului apărării naţionale M. 9/06.02.2013 privind  aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale:
 3. I- SECŢIUNEA a 3-a Accesul la informaţii clasificate;
 4. III- SECŢIUNEA a 2-a- Zone de securitate;
 5. III- SECŢIUNEA a 4-a-  Controlul accesului;
 6. IV. SECŢIUNEA a 5-a- Condiţii de păstrare;
 7. IV- Protecţia documentelor clasificate. SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale
 8. IV- Protecţia documentelor clasificate. SECŢIUNEA a 2-a. Reguli generale privind gestionarea documentelor clasificate
 9. Legea 500/2002, privind finanţele publice:
  1. I –Dispoziţii generale;
  2. II  SECŢIUNEA 1, Principii şi reguli bugetare.
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice:
 1. I – SECŢIUNEA 1- Obiect, scop şi principii;
 2. III – Modalităţi de atribuire,  SECŢIUNEA 1- Procedurile de atribuire şi paragrafele 1-3;
 3. IV, SECŢIUNEA a 14-a –  Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire.
 4. HG nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016    98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice:
 5. II, secţiunea a 4-a – Documentaţia de atribuire, paragraful 1, Consideraţii generale;
 6. III, Secţiunea a 5-a – Derularea procedurilor, paragraful 8, Procedura simplificată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *