ANUNŢ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL DE ARHIVAR

Unitatea militară 02512 Bucureşti organizează în data de 02.11.2020, ora 10:00, la sediul instituţiei, examen de promovare în gradul profesional de arhivar la Documentații tehnice în Depozitul intermediar de arhivă tehnică din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (pentru afişare la sediul ACTTM, www.acttm.ro)

Bibliografia:

 1. Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996- Legea arhivelor naţionale;
 2. Ordinul ministrului apărării naţionale M. 9 / 06.02.2013 privind aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 4. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 146 din 10 martie 2016 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat;

 

Tematica:

 1. Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996- Legea arhivelor naţionale;
 2. a) CAP. I – Dispoziţii generale;
 3. b) CAP. III – Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente;
 4. c) CAP. IV- Folosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României;
 5. d) CAP. V- Personalul arhivelor;

 

 1. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat;
 2. a) CAP. I – Dispoziţii generale;
 3. b) CAP. II- ECŢIUNEA 1- Pensia de serviciu;
 4. c) CAP. II- SECŢIUNEA a 4 -a Indexarea şi actualizarea pensiilor;
 5. d) CAP. II- SECŢIUNEA a 5-a Stabilirea şi plata pensiilor;
 6. e) CAP. IV- Casele de pensii sectoriale;
 7. f) CAP. VII I- Dispoziţii finale;

 

 1. Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

 

 1. Ordinul ministrului apărării naţionale M. 9 / 06.02.2013 privind aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
 2. a) CAP.I. SECŢIUNEA a 3-a Accesul la informaţii clasificare;
 3. b) CAP.III- SECŢIUNEA a 2-a- Zone de securitate;
 4. c) CAP. III- SECŢIUNEA a 4-a Controlul accesului;
 5. d) CAP. IV. SECŢIUNEA a 5-a Condiţii de păstrare;
 6. e) CAP. IV- Protecţia documentelor clasificate. SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale ;
 7. f) CAP. IV- Protecţia documentelor clasificate. SECŢIUNEA a 2-a Reguli generale privind gestionarea documentelor clasificate;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 146 din 10 martie 2016 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat;
 9. a) NORME pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat;

 

Calendarul de desfăşurare a examenului

 • cererea de participare la examenul de promovare se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact c.c. Dascălu Roxana , nr. de telefon 021/4233058 int. 258.
 • data limită până la care se poate depune cererea de participare la examenul de promovare: 23.10.2020, ora 14.00;
 • desfăşurarea examenului de promovare:02.11.2020, ora 10.00;
 • afişarea/comunicarea rezultatului examenului de promovare: 03.11.2020;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul examenului de promovare:04.11.2020 ;
 • afişarea rezultatului contestaţiei şi a rezultatului final al examenului de promovare: 05.11.2020;
 • promovarea salariatului în noul grad profesional: 01.12.2020.