Anunț examen de promovare în gradul profesional de referent de specialitate gradul II

Unitatea militară 02512 Bucureşti organizează în data de 21.03.2022, ora 10:00, la sediul instituţiei, examen de promovare  în gradul profesional de referent de specialitate gradul II la Personal din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare  (pentru afişare la sediul ACTTM, www.acttm.ro)

Bibliografia:

 1. Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
 3. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 4. Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
 5. MS 172/2021, Ordinul ministrului apărării naționale pentru aprobarea normelor privind protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naționale;
 6. M 17/2012, Ordinul ministrului apărării naționale pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naționale;
 7. 68 din 14 iulie 2015, Ordinul ministrului apărării naționale pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naționale, precum si a Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului civil contractual in grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcție cu un nivel de studii superior in Ministerul Apărării Naționale;
 8. Manual de proceduri aplicabile personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naționale, ediţia a II- ediția București – 2015.

Tematica :

 1. Titlul II, cap. I, II, III, IV, V şi titlul III cap.I, III din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice – Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
 3. I şi II din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 4. Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare – integral;
 5. Cap IV- Protecția documentelor clasificate din MS 172/2021, Ordinul ministrului apărării naționale pentru aprobarea normelor privind protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naționale;
 6. M 17/2012, Ordinul ministrului apărării naționale pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naționale;
 7. 68 din 14 iulie 2015, Ordinul ministrului apărării naționale pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naționale, precum si a Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului civil contractual in grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcție cu un nivel de studii superior in Ministerul Apărării Naționale;
 8. Manual de proceduri aplicabile personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale, ediţia a II- ediția București – 2015- integral.

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Calendarul de desfăşurare a examenului

 • cererea de participare la examenul de promovare se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact maj. Belgiu Adrian , nr. de telefon 021/4233058 int. 258.
 • data limită până la care se poate depune cererea de participare la examenul de promovare: 11.03.2022 ora 14.00;
 • desfăşurarea examenului de promovare- probă scrisă: 21.03.2022, ora 10.00;
 • afişarea/comunicarea rezultatului examenului de promovare: 22.03.2022;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul examenului de promovare:23.03.2022;
 • afişarea rezultatului contestaţiei şi a rezultatului final al examenului de promovare: 24.03.2022;
 • promovarea salariatului în noul grad profesional: 01.04.2022.