ANUNŢ examen de promovare în următoarele grade profesionale de personal contractual civil

Unitatea Militară 02512 Bucureşti organizează la sediul instituţiei în data de 12.05.2020, ora 11:00,  examen de promovare în următoarele grade profesionale de personal contractual civil din Unitatea Militară 02512 Bucureşti și structurile subordonate (pentru afişare la sediul unității și  www.acttm.ro)

 

Calendarul de desfăşurare a examenului

 • cererea de participare la examenul de promovare se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact Belgiu Adrian, nr. de telefon 021/4233058 int. 258.
 • data limită până la care se poate depune cererea de participare la examenul de promovare: 04.05.2020, ora 14.00;
 • desfăşurarea examenului de promovare- probă scrisă:12.05.2020, ora 11.00;
 • afişarea/comunicarea rezultatului examenului de promovare: 13.05.2020;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul examenului de promovare:14.05.2020 ;
 • afişarea rezultatului contestaţiei şi a rezultatului final al examenului de promovare: 15.05.2020;
 • promovarea salariatului în noul grad profesional: 01.06.2020.

Referent de specialitate gr. II în Biroul specificații tehnice și marketing (1 post)

Tematica de examen:

 

 1. Ordinul ministrului apărării naţionale M. 9 / 06.02.2013 privind  aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
 2. I – SECŢIUNEA a 3-a – Accesul la informaţii clasificate;
 3. III – SECŢIUNEA a 2-a – Zone de securitate;
 4. III – SECŢIUNEA a 4-a – Controlul accesului;
 5. III – SECŢIUNEA a 5-a- Condiţii de păstrare.
 6. IV- SECŢIUNEA a 1-a – Dispoziţii generale;
 7. IV- SECŢIUNEA a 2-a. – Reguli generale privind gestionarea documentelor clasificate;

 

 1. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii;
 2. Titlul II, CAP. III – Modificarea contractului individual de muncă;
 3. Titlul II, CAP. IV- Suspendarea contractului individual de muncă;
 4. c) Titlul II, CAP. V- Secțiunea a 1-a – Încetarea contractului individual de muncă;
 5. d) Titlul II, CAP. V – SECŢIUNEA a 6-a – Dreptul la preaviz;
 6. e) Titlul II, CAP. V- SECŢIUNEA a 8-a – Demisia;
 7. f) Titlul II, CAP. VI – Contractul individual de muncă pe durată determinată;
 8. g) Titlul IV, CAP. I – Dispoziţii generale.

 

Bibliografia de examen:

 1. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 9 / 06.02.2013 privind  aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
 2. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Codul muncii;
 3. Procedura operaţională privind elaborarea, avizarea şi aprobarea specificaţiilor tehnice şi a fişelor de produs pentru achiziţii.

 

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

Inginer gr. II în Biroul planificare, organizare, urmărire producție, inginerie tehnologică și control tehnic de calitate din CTECȘSIC (1 post)

Tematica de examen:

 

 1. Organe de maşini: etape şi principii de proiectare, materiale utilizate în construcţia de maşini, precizia şi uzura organelor de maşini, asamblări demontabile şi nedemontabile;
 2. Rezistenţa materialelor: modelarea corpurilor şi eforturi în bare, tensiuni şi deformaţii specifice, caracteristici mecanice la încărcări monotone;
 3. Desen tehnic: noţiuni generale, reprezentări, precizia, acoperirea suprafeţelor şi desenul de ansamblu;
 4. Managementul producției. Planificarea și organizarea producției;
 5. Cerințe pentru implementarea sistemului de management al calității ISO 9001;

 

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

Bibliografia de examen:

 1. Gelu Ianuş – Organe de maşini, partea I , Editura Politehnium, Iaşi 2010,

http://www.sim.tuiasi.ro/wp-content/uploads/Ianus-Organe-de-masini-partea-I-curs.pdf;

 1. Mircea Radeş – Rezistenţa materialelor, partea I, Editura Printech 2010,

http://www.resist.pub.ro/Cursuri_master/RM_Rades/M_Rades_RM_1.pdf;

 1. Mircea Tero, Bogdan Bucur, Gheorghe Bratu – Desen tehnic,

http://magnum.engineering.upm.ro/~mtero/CURSURI/DESEN%20TEHNIC%20curs.pdf;

 1. Ordinul M9/2011 – Ordinul privind aprobarea instrucțiunilor privind managementul activităților de producție din unitățile Ministerului Apărării Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 85/02.02.2011,

https://modulul5.files.wordpress.com/2011/02/curs-planificarea-si-organizarea-productiei-m1.pdf;

 1. Sisteme de management al calității,

https://kupdf.net/download/9001-2015_5983320ddc0d60f35f300d1e_pdf.

 1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.