Anunt examen promovare in gradul profesional de referent de specialitate gr III

Unitatea militară 02512 Bucureşti organizează în data de 24.07.2020, ora 10:00, la sediul instituţiei, examen de promovare  în gradul profesional de referent de specialitate gr. III în Biroul achiziţii publice din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare  (pentru afişare la sediul ACTTM, www.acttm.ro)

Bibliografia:

  1. LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. HOTĂRÂREA nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Calendarul de desfăşurare a examenului

  • cererea de participare la examenul de promovare se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact c.c. Dascălu Roxana , nr. de telefon 021/4233058 int. 258.
  • data limită până la care se poate depune cererea de participare la examenul de promovare: 16.07.2020, ora 14.00;
  • desfăşurarea examenului de promovare- probă scrisă:24.07.2020, ora 10.00;
  • afişarea/comunicarea rezultatului examenului de promovare: 27.07.2020;
  • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul examenului de promovare:28.07.2020 ;
  • afişarea rezultatului contestaţiei şi a rezultatului final al examenului de promovare: 29.07.2020;
  • promovarea salariatului în noul grad profesional: 01.08.2020.