Anunț examene de promovare  în gradul profesional de referent II

ANUNŢ

Unitatea militară 02512 Bucureşti organizează la sediul instituţiei în data de 18.06.2018, ora 1000,  examene de promovare  în gradul profesional de referent II la Compartimentul documente clasificate din comandamentul Agenţiei de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare

 

 1. Bibliografia:
 2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-9/ 2013, privind  aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
 3. Legea 16/ 1996, legea arhivelor naţionale;
 4. Legea nr. 182/2002, privind protecţia informaţiilor clasificate;
 5. HG nr. 585/ 2002, pentru aprobarea “Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România”, modificată prin H.G.185/2005;
 6. HG nr. 781/ 2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
 7. Legea 544/ 2001, privind accesul la informaţii de interes public;
 8. Ordinul ministrului apărării naţionale MS-63/1998, pentru aprobarea instrucţiunilor arhivistice IA-98, completat cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. MS-35/ 2003, pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor arhivistice IA-98/ 1998;
 9. Ghidul de executare a verificării anuale a existenţei documentelor clasificate în MApN, nr A-7/ 11.02.2014.

 

 1. Tematica de concurs:
 2. Legea nr. 182/2002, privind protecţia informaţiilor clasificate (integral);
 3. HG nr. 585/ 2002, pentru aprobarea “Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România”, modificată prin H.G.185/2005:
 4. Accesul la informaţii clasificate, Secţiunea 5-a, art. 33 -39;
 5. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate, cap. 3, art. 40 -82;
 • HG nr. 781/ 2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu (integral);
 1. Legea 544/ 2001, privind accesul la informaţii de interes public (integral);
 2. Legea 16/ 1996, legea arhivelor naţionale (integral);
 3. Ordinul ministrului apărării naţionale MS-63/1998, pentru aprobarea instrucţiunilor arhivistice IA-98, completat cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. MS-35/ 2003, pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor arhivistice IA-98/ 1998:

Capitolul III, Constituirea şi inventarierea arhivei unităţii militare, art. 10 -37,

Capapitolul IV, Prelucrarea arhivelor militare vechi, neconstituite potrivit nomenclatorului dosarelor şi indicatorului termenelor de păstrare, art. 38 -59,

Capitolul VI, Predarea documentelor pentru păstrare, art. 86 -98.

 • Ghidul de executare a verificării anuale a existenţei documentelor clasificate în MApN, nr A-7/ 11.02.2014;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale M. 9/06.02.2013 privind  aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în MApN:
 1. Condiţii de păstrare, Capitolul III, Protecţia fizică, art. 144 -153;
 2. Capitolul IV, Protecţia documentelor clasificate, 165-337.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *