ANUNŢ pentru notarea interviului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de de referent de specialitate gr. III la Securitate și sănătate în muncă din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj Interviu Menţiunea

admis/respins

1. ACTTM-PV-5408 85,33 puncte ADMIS
2. ACTTM-NF-5510 81,33 puncte ADMIS

 

Candidații nemulţumiți de rezultatele probei de interviu pot formula contestaţie până la data de 13.07.2022, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Dascălu Roxana ,  021/4233058, int. 144/258.