ANUNŢ pentru notarea interviului organizat pentru promovarea în postul de asistent gr. II în Laboratorul Echipamente de protecție CBRN/ Secția Echipamente de protecție, din Unitatea Militară 02512 C București

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj Interviu Menţiunea

admis/respins

1. 02512C-03 93,00 puncte ADMIS

Candidatul nemulţumit de rezultatele probei de interviu poate formula contestaţie până la data de 09.05.2023, ora 13.00, conform art. 87 alin. (6)  din H.G. nr. 1336 din 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512 C Bucureşti, din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, persoana de contact este  dl. p.c.c. Ghiorghiu Andrei, telefon 021.332.11.99/ int. 128.