ANUNŢ pentru notarea interviului organizat pentru promovarea în postul de inginer gr. II în Atelierul electronică și comunicații din Centrul de microproducție și transfer tehnologic din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj Interviu Menţiunea

admis/respins

1. ACTTM-AP-1669 95,00 puncte ADMIS

 

Candidatul nemulţumit de rezultatele probei de interviu poate formula contestaţie până la data de 07.12.2023, ora 13.00, conform art. 87 alin. (6)  din H.G. nr. 1336 din 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Dascălu Roxana ,  int. 154.