ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE PROMOVARE LA CENTRUL DE CERCETARE, INOVARE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN ZBOR

ÎN DATA DE 23.08.2022 LA CENTRUL DE CERCETARE, INOVARE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN ZBOR-CRAIOVA SE ORGANIZEAZĂ CONCURS  DE PROMOVARE PENTRU POSTUL DE INGINER GR. II DIN COMPARTIMENTUL PLANIFICARE ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE

Tematica:

 • Legislație în domeniul achizițiilor publice:Autorități contractante. Domeniul de aplicare. Exceptări. Achiziții mixte. Situații speciale. Activități de achiziție centralizate și achiziții comuneocazionale. Achiziții care implică autorități contractante din alte state membre. Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire. Modalități de atribuire. Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire. Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru. Cazuri specifice de incetare a contractului de achiziție publică. Contravenții și sancțiuni;
 • Norme metologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;
 • Protecția desenelor și modelelor industriale;
 • Legislație în domeniul protecției informațiilor clasificate. Informații secret de serviciu. Informații secrete de stat. Obligații răspunderi și sancțiuni;
 • Întocmirea, aprobarea, completarea și modificarea listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naționale și a Listei cu informațiile secrete de serviciuspecifice unității militare. Stabilirea nivelului de clasificare al documentului care conține informații clasificate la elaborarea acestuia de către emitent;
 • Dreptul de autor. Drepturile conexedreptului de autor și drepturi sui-generis. Gestiunea și apărarea dreptului de autor și a drepturilor conexe;
 • Manual întreținere avion IAR 99 SOIM
 • Procedura operațională pentru elaborarea, avizarea, aprobarea și evidența specificațiilor technice și a fișelor de produs
 • Instrucțiuni privind procesele de testare, evaluare și omologare a produselor.

 

Bibliografia :

 

 • Legea achizițiilor publice (Legea nr. 98 din 19.05.2016);
 • Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate cu Hotărârea nr.395 din 02.06.2016;
 • Legislație națională privind protecția desenelor și modelelor industriale (Hotărârea nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate din România);
 • Legislație în domeniul protecției informațiilor clasificate (Legea nr.182 din 12.04.2002);
 • Ghidul de clasificare a informațiilor in Ministerul Apărării Naționale, aprobat cu Ordinul M.16 din 26.01.2016;
 • Legislație națională în domeniul dreptului de autor și drepturile conexe (Legea nr. 9 din 14.03.1996);
 • OUG nr.114/2011 aprobată prin Legea 195/2012 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
 • Manual întreținere avion IAR 99 SOIM
 • PO-02512-20.03-001 Procedura operațională pentru elaborarea, avizarea, aprobarea și evidența specificațiilor technice și a fișelor de produs
 • 1000.4 Instrucțiuni privind procesele de testare, evaluare și omologare a produselor

Toate actele normative de mai sus se consideră actualizate la zi.

 

Proba scrisă: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, et.1, camera nr.9, în data de 23.08.2022,   în intervalul  1000  1200

Salariaţii care îndeplinesc condiţiile de promovare depun la secretarul comisiei de examinare până la data de 12.08.2022 ora 15.30, cererea de participare la examen.