ANUNŢ privind reluarea concursului de încadrare a postului de referent debutant din Centrul de cercetare și inovare pentru tehnologii informaționale și comunicații (pentru afişare la sediul ACTTM, www.acttm.ro)

Postul pentru care se reia concursul:

 

 • Referent debutant – Laboratorul cercetare dezvoltare sisteme de securitate cibernetică/Secția cercetare dezvoltare tehnologii informaționale avansate și sisteme de securitate cibernetică/Centrul de cercetare şi inovare pentru tehnologii informaționale şi comunicații (1 post)

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • data limită până la care candidații care au fost declarați admiși la concurs pot depune cererea de participare la concurs: 15.12.2021, ora 14.00;
 • proba scrisă 16.12.2021, ora 10.00;
 • afişarea rezultatelor probei scrise: 17.12.2021;
 • termen de depunere a contestației cu privire la rezultatul probei scrise: 20.12.2021, ora 14.00;
 • afişarea rezultatului contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrise: 21.12.2021;
 • proba de interviu: 22.12.2021, ora 10.00;
 • afişarea rezultatelor la proba de interviu: 23.12.2021;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul probei de interviu: 24.12.2021, ora 14.00;
 • afişarea rezultatului contestaţiei cu privire la rezultatul probei de interviu: 27.12.2021;
 • afişarea rezultatelor finale ale concursului: 27.12.2021;
 • prezentarea candidatului declarat „admis” la sediul unităţii pentru iniţierea demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului: 29.12.2021;
 • efectuarea controlului psihologic şi medical: începând cu 30.12.2021;
 • prezentarea la post se face în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor finale ale concursului sau de la data obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/a certificatului de securitate;
 • încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislației în vigoare.

            La concurs pot participa doar candidații declarați ”ADMIS” la selecția dosarelor de concurs organizată în data de 24.11.2021.

Accesul persoanelor în Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare se face , cu respectarea art.12 alin.(4) din HOTARAREA nr. 1.130 din 22 octombrie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021  privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând  cu data de 10 octombrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea  si combaterea efectelor pandemiei de COVID-1, cu modificările şi completările ulterioare sau a măsurilor stabilite de legislația în vigoare.