ANUNŢ privind suspendarea concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent debutant în Laboratorul cercetare dezvoltare sisteme de securitate cibernetică din Secția cercetare dezvoltare tehnologii informaționale avansate și sisteme de securitate cibernetică din Centrul de cercetare și inovare pentru tehnologii informaționale și comunicații

În baza prevederilor art.37 alin.(2) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri public, se suspendă concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent debutant în Laboratorul cercetare dezvoltare sisteme de securitate cibernetică din  Secția cercetare dezvoltare tehnologii informaționale avansate și sisteme de securitate cibernetică din Centrul de cercetare și inovare pentru tehnologii informaționale și comunicații, deoarece nu au fost respectate prevederile art.21 alin.(1) și alin.(18) din H.G. nr. 286/2011, întrucât proba din data de 03.12.2021 s-a desfășurat prin testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice, fapt care contravine condițiilor de desfășurare a concursului, conform anunțului publicat (probă scrisă).

Amânarea concursului se face pentru o perioadă de maxim 15 zile lucrătoare conform prevederilor art. 38 alin.(1) lit.a) din H.G. nr. 286/2011.

Candidații declarați ”admiș” la concurs vor fi anunțați cu privire la modificările intervenite în desfășurarea concursului.