ANUNŢ privind suspendarea organizării concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual, de cercetător științific din cadrul Colectiv Aparatură Control Nuclear/ Secția Radiometrie din Centrul de Cercetare și Inovare pentru Apărare CBRN şi Ecologie

 

Având în vedere prevederile art. IV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/12.05.2023, publicată în Monitorul oficial României nr. 415 din data de 15.05.2023, în anul 2023, se suspendă organizarea concursului de ocupare a postului de cercetător științific din cadrul Colectiv Aparatură Control Nuclear/ Secția Radiometrie din Centrul de Cercetare și Inovare pentru Apărare CBRN şi Ecologie.