ANUNŢ privind suspendarea organizării concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual, de conducere, de șef birou gr. II la Biroul administrare rețele și INFOSEC la Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Având în vedere prevederile art. IV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/12.05.2023, publicată în Monitorul oficial al României nr. 415 din data de 15.05.2023, în anul 2023 se suspendă organizarea concursului de ocupare a postului de șef birou gr. II la Biroul administrare rețele și INFOSEC din Agenţia de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare din Ministerul Apărării Naţionale.