ANUNŢ privind suspendarea organizării concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual, de execuţie, de asistent de cercetare ştiinţifică în Laboratorul structuri platforme autonome din Secţia cercetare ştiinţifică platforme autonome aeriene la Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Având în vedere prevederile art. IV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/12.05.2023, publicată în Monitorul oficial al României nr. 415 din data de 15.05.2023, în anul 2023 se suspendă organizarea concursului de ocupare a postului de asistent de cercetare ştiinţifică în Laboratorul structuri platforme autonome din Secţia cercetare ştiinţifică platforme autonome aeriene din Centrul  de cercetare și inovare pentru sisteme de armamente al Agenţiei de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare din Ministerul Apărării Naţionale.