ANUNŢ privind suspendarea organizării concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual, de execuţie, de referent de specialitate debutant în Biroul achiziții publice la Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Având în vedere prevederile art. IV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/12.05.2023, publicată în Monitorul oficial al României nr. 415 din data de 15.05.2023, în anul 2023 se suspendă organizarea concursului de ocupare a postului de referent de specialitate debutant în Biroul achiziții publice  din Agenţia de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare din Ministerul Apărării Naţionale.