ANUNȚ privind suspendarea organizării concursurilor de încadrare a posturilor vacante de personal civil contractual din Centrul de cercetare, inovare şi încercări în zbor

Având în vedere prevederile art. IV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/12.05.2023, publicată în Monitorul oficial României nr. 415 din data de 15.05.2023, în anul 2023, se suspendă organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de șef laborator cercetare gr.II, cercetător științific, șofer I, muncitor calificat IV, din Centrul de cercetare, inovare şi încercări în zbor.