Anunt referent II în Laboratorul sisteme informatice

ANUNŢ

Unitatea militară 02512 Bucureşti organizează la sediul instituţiei în data de 14.05.2019, ora 10,  examen de promovare în gradul profesional de referent II în Laboratorul sisteme informatice din Secţia cercetare ştiinţifică sisteme informatice şi de comunicaţii din Centrul de Testare – Evaluare şi Cercetare Ştiinţifică sisteme informatice şi comunicaţii al U.M. 02512 Bucureşti (pentru afişare la sediul ACTTM, www.acttm.ro)

Bibliografia:

 1. ORDIN nr. M.9 din 6 februarie 2013 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, Monitorul Oficial nr. 115 din 28 februarie 2013;
 2. PO-02625-20.01-001 Procedura operaţională pentru numirea echipelor de produs de supraveghere şi a comisiilor de recepţie a lucrărilor de cercetare-dezvoltare din Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Apărării Naţionale şi desfăşurarea activităţilor de recepţie;
 3. P.O.-02512-06.05-009 Transferul manual de informaţii în format electronic în/din reţeaua privată de date INTRAMAN din cadrul ACTTM;
 4. HG nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

Tematica de examen:

 1. Condiţii de păstrare a informaţiilor clasificate;
 2. Conţinutul şi modul de întocmire a documentelor anexe la procesul verbal de recepţie al lucrărilor de cercetare-dezvoltare;
 3. Modul de transfer a informaţiilor format electronic în/din reţeaua privată de date INTRAMAN din cadrul ACTTM;
 4. Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

Calendarul de desfăşurare a examenului

 • cererea de participare la examenul de promovare se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact plt. Belgiu Adrian,    nr. de telefon 021/4233058 int. 258.
 • data limită până la care se poate depune cererea de participare la examenul de promovare: 06.05.2019, ora 15.00;
 • desfăşurarea examenului de promovare: 14.05.2019, ora 10.00;
 • afişarea/comunicarea rezultatului examenului de promovare: 16.05.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei  cu privire la rezultatul examenului de promovare:17.05.2019 ;
 • afişarea rezultatului contestaţiei şi a rezultatului final al examenului de  promovare: 21.05.2019;
 • promovarea salariatului în noul grad profesional: 01.06.2019.