ANUNŢ specialist IA din Laboratorul de cercetare şi monitorizare a câmpului electromagnetic

ANUNŢ

Unitatea militară 02512 Bucureşti organizează la sediul instituţiei în data de 14.05.2019, ora 11,  examen de promovare în gradul profesional de Inginer specialist IA din Laboratorul de cercetare şi monitorizare a câmpului electromagnetic la Secţia cercetare ştiinţifică a sistemelor militare la acţiunea factorilor de mediu din Centrul de Testare-Evaluare şi Cercetare ştiinţifică pentru Armamente (pentru afişare la sediul ACTTM, www.acttm.ro)

Bibliografia:

 1. STANAG 4370, ediţia 03 – “Environmental testing” (AETCP 200 –“Climatic conditions”, AETCP 300 –“Climatic environmental tests”, AETCP 400 –“Mechanical environmental tests”);
 2. SR EN ISO/CEI 17025:2018 – “Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”;
 3. SR EN 50413:2009 – Standard de bază pentru procedurile de măsurare și calcul privind expunerea corpului uman la câmpuri electrice, magnetice si electromagnetice (0 Hz-300 GHz);
 4. SR EN 50492:2010 – Standard de bază pentru măsurarea in-situ a puterii câmpului electromagnetic privind expunerea corpului uman în vecinătatea staţiilor de bază;
 5. SR ENV 13005:2003 – Ghid pentru exprimarea incertitudinii de măsurare.

Tematica de examen:

 1. Testarea produselor militare la acţiunea factorilor climatici;
 2. Testarea produselor militare la acţiunea vibraţiilor mecanice;
 3. Testarea produselor militare la acţiunea şocurilor mecanice;
 4. Clasificarea încercărilor de mediu funcţie de zonele climatice;
 5. Raportarea rezultatelor obţinute în urma executării încercărilor la acţiunea factorilor de mediu;
 6. Calculul incertitudinii la valorile măsurate pe durata încercărilor de mediu;
 7. Analiza surselor de emisie câmp electromagnetic existente într-o locaţie supusă evaluării;
 8. Metode de măsurare a nivelului câmpului electromagnetic generat de surse multiple;
 9. Calculul ratei de expunere a corpului uman la câmpuri electromagnetice implementând normele naţionale şi europene;
 10. Calculul incertitudinii la valorile măsurate ale intensităţii câmpului electric.

Calendarul de desfăşurare a examenului

 • cererea de participare la examenul de promovare se depune la sediul ACTTM,                               strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact                              P.c.c. Dascălu Roxana-Mihaela, nr. de telefon 021/4233058 int. 258.
 • data limită până la care se poate depune cererea de participare la examenul de promovare: 06.05.2019, ora 15.00;
 • desfășurarea examenului de promovare: 14.05.2019, ora 11.00;
 • afișarea/comunicarea rezultatului examenului de promovare: 16.05.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei  cu privire la rezultatul examenului de promovare:17.05.2019 ;
 • afișarea rezultatului contestației și a rezultatului final al examenului de                              promovare: 21.05.2019;
 • promovarea salariatului în noul grad profesional: 01.06.2019.