ANUNŢ Unitatea militară 02512 Bucureşti organizează în data de 01.11.2022, ora 10:00, la sediul instituţiei, examen de promovare în gradul profesional de inginer gr. I la Compartimentul administrare rețele și INFOSEC din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Bibliografia:

 

 1. Reţele de calculatoare – ed. IV, 2003, ISBN: 973-0-03000-6, Andrew S. Tanenbaum – http://staff.fmi.uvt.ro/~stelian.mihalas/com_net/download/courses/retcalc_ed_4.pdf;
 2. Manualul Network+, Administrarea si depanarea reţelelor – ed. Rosseti Educational, Mike Meyers;
 3. Microsoft Windows server 2008 Network Infrastructure Configuration – ISBN-13: 978-1-423-90236-2, Mike Bender;
 4. HG 585/2002, pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate.

Tematica:

 

 1. Topologii, ierarhia OSI şi TCP/IP;
 2. Servere DNS, DHCP, WINS;
 3. Hardware-ul reţelei / Nivelul fizic;
 4. Sisteme de operare Windows XP, Windows 7, Windows 10, Windows 2008 Server R2 standard, Windows 2012 R2 Standard;
 5. Securitatea reţelelor şi partajarea resurselor retelei;
 6. Instalarea unei retele fizice, cablarea structurată.

 

Calendarul de desfăşurare a examenului

 

 • cererea de participare la examenul de promovare se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact plt.maj. Belgiu Adrian, nr. de telefon 021/4233058 int. 258.
 • data limită până la care se poate depune cererea de participare la examenul de promovare: 24.10.2022 ora 14.00;
 • desfăşurarea examenului de promovare – probă scrisă:11.2022, ora 10.00;
 • afişarea/comunicarea rezultatului examenului de promovare: 02.11.2022;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul examenului de promovare:03.11.2022;
 • afişarea rezultatului contestaţiei şi a rezultatului final al examenului de promovare: 04.11.2022;
 • promovarea salariatului în noul grad profesional: 01.12.2022.