ANUNŢ Unitatea militară 02512 Bucureşti organizează în data de 09.11.2022, ora 10:00, la sediul instituţiei, examen de promovare în gradul profesional de asistent de cercetare științifică în Laboratorul de cercetare-dezvoltare sisteme informatice din Secția cercetare-dezvoltare sisteme informatice și de comunicații din Centrul de cercetare și inovare pentru tehnologii informaționale și comunicații al Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Bibliografia:

 

 1. Reţele de calculatoare – ed. IV, 2003, ISBN: 973-0-03000-6, Andrew S. Tanenbaum
 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Network_Management_Protocol

III. Modele de dezvoltare a aplicaţiilor software, Marian Stoica & Marinela Mircea, curs, http://biblioteca.regielive.ro/cursuri/calculatoare/modele-de-dezvoltare-a-aplicatiilor-software-354933.html

 1. Costurile testării software, Lect. univ. dr. Paula Pocatilu, curs ASE, http://www.biblioteca-digitală.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=408&idb=
 2. Managementul proiectelor software (Laborator 2 & Laborator 3 & Laborator 7), http://elf.cs.pub.ro/mps/wiki/laboratoare/laborator-02?do=index

 

Tematica:

 

 1. REŢELE DE CALCULATOARE:
 2. Topologii, ierarhia OSI şi TCP/IP
 3. Modele de referinţă
 4. Hardware-ul reţelei / Nivelul fizic
 5. Programe de reţea / Nivelul aplicaţie
 6. Exemple de reţele
 7. Protocoale de routare (OSPF, IGRP, RIP, BGP), protocoale de administrare (SNMP)

 

 1. DEZVOLTARE SOFTWARE:
 2. Rolurile în cadrul echipelor de proiect
 3. Monitorizarea, evaluarea şi controlul evoluţiei unui proiect software
 4. Modele de dezvoltare software – SDLC (Software Development Life Cycle)
 5. Şabloane arhitecturale pentru sisteme software

 

III.       TESTARE ŞI EVALUARE:

 1. Strategii de testare şi validare
 2. Tehnici de testare software

 

 

Calendarul de desfăşurare a examenului

 • cererea de participare la examenul de promovare se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact c.c. Dascălu Roxana, nr. de telefon 021/4233058 int. 258.
 • data limită până la care se poate depune cererea de participare la examenul de promovare: 01.11.2022 ora 14.00;
 • desfăşurarea examenului de promovare- probă scrisă: 09.11.2022, ora 10.00;
 • afişarea/comunicarea rezultatului examenului de promovare: 10.11.2022;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul examenului de promovare:11.11.2022;
 • afişarea rezultatului contestaţiei şi a rezultatului final al examenului de promovare: 14.11.2022;
 • promovarea salariatului în noul grad profesional: 01.12.2022.