ANUNŢ Unitatea militară 02512 Bucureşti organizează în data de 19.08.2022, ora 10:00, la sediul instituţiei, examen de promovare în gradul profesional de referent II la Biroul programe de CDI din Secția management programe de CDI și specificații tehnice din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (pentru afişare la sediul ACTTM, www.acttm.ro)

 

Bibliografia:

 1. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. MS 172/2021 privind aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale – publicat în M.Of. 875/13.09.2021;
 2. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naționale cu modificările și completările ulterioare;
 3. Procedura operațională – Structura și formatul obligatoriu al documentelor de planificare care se întocmesc de unitățile de cercetare-dezvoltare din Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare al Ministerul Apărării Naţionale, cod PO 02550 T – 20.01-002;
 4. Procedura operațională – Structura și organizarea cercetării, dezvoltării și inovării în ACTTM, cod PO 02512 – 20.01 – 004;
 5. Procedura operațională – Elaborarea proiectului Planului anual de cercetare – dezvoltare al ACTTM, cod PO 02512 – 20.01 – 012.

 

Tematica:

 1. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. MS 172/2021 privind aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale – publicat în M.Of. 875/13.09.2021;
 2. Cap. III – Organizarea securității – SECŢIUNEA a 3-a – Accesul la informaţii clasificate;
 3. Cap. IV – Protecţia documentelor clasificate – SECŢIUNEA a 3-a – Multiplicarea/copierea documentelor care conțin informații clasificate.

 

 1. Legea nr. 346/2006 – privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării cu modificările și completările ulterioare
 2. Cap. III – Organizarea şi funcţionarea structurilor centrale.

 

 1. Procedura operațională – Structura și formatul obligatoriu al documentelor de planificare care se întocmesc de unitățile de cercetare-dezvoltare din Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare al Ministerul Apărării Naţionale, cod PO 02550 T – 20.01-002.

 

 1. Procedura operațională – Structura și organizarea cercetării, dezvoltării și inovării în ACTTM, cod PO 02512 – 20.01 – 004.

 

 1. Procedura operațională – Elaborarea proiectului Planului anual de cercetare – dezvoltare al ACTTM, cod PO 02512 – 20.01 – 012.

 

Calendarul de desfăşurare a examenului

 • cererea de participare la examenul de promovare se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact maj. Ghiorghe Daniela, nr. de telefon 021/4233058 int. 258.
 • data limită până la care se poate depune cererea de participare la examenul de promovare: 09.08.2022 ora 14.00;
 • desfăşurarea examenului de promovare- probă scrisă: 19.08.2022, ora 10.00;
 • afişarea/comunicarea rezultatului examenului de promovare: 22.08.2022;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul examenului de promovare:23.08.2022;
 • afişarea rezultatului contestaţiei şi a rezultatului final al examenului de promovare: 24.08.2022;
 • promovarea salariatului în noul grad profesional: 01.09.2022.