ANUNŢ Unitatea militară 02512 Bucureşti organizează în data de 20.10.2022, ora 10:00, la sediul instituţiei, examen de promovare în gradul profesional de inginer gr. II la Atelierul prelucrări mecanice din Centrul de microproducție și transfer tehnologic din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Bibliografia:

 1. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. MS 172/2021 privind aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale – publicat în M.Of. 875/13.09.2021;
 2. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naționale cu modificările și completările ulterioare;
 3. Procedura operațională – privind managementul lucrărilor de execuţie subansambluri şi microproducţie din ACTTM – Cod: PO-02512-04.12-001;
 4. Planificarea și organizarea producției: https://modulul5.files.wordpress.com/2011/02/curs- planificarea-si-organizarea-productiei-m1.pdf .

 

Tematica:

 1. Ordinul ministrului apărării naționale nr. MS 172/2021 privind aprobarea normelor privind protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naționale – publicat în M.Of. 875/13.09.2021:

– Cap. III – Organizarea securității – SECTIUNEA a 3-a – Accesul la informații clasificate;

– Cap. IV – Protecția documentelor clasificate – SECȚIUNEA a 3-a – Multiplicarea/copierea documentelor care conțin informații clasificate.

 1. Legea nr. 346/2006 – privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării, cu modificările și completările ulterioare:

– Cap. III – Organizarea și funcționarea structurilor centrale;

 

 1. Procedura operațională – privind managementul lucrărilor de execuție subansambluri și microproducție din ACTTM – Cod: PO-02512-04.12-001:

 

 • Managementul producției. Planificarea și organizarea producției.

 

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

Calendarul de desfăşurare a examenului :

 • cererea de participare la examenul de promovare se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact maj. Belgiu Adrian , nr. de telefon 021/4233058 int. 258.
 • data limită până la care se poate depune cererea de participare la examenul de promovare: 12.10.2022 ora 14.00;
 • desfăşurarea examenului de promovare- probă scrisă: 20.10.2022, ora 10.00;
 • afişarea/comunicarea rezultatului examenului de promovare: 21.10.2022;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul examenului de promovare:24.10.2022;
 • afişarea rezultatului contestaţiei şi a rezultatului final al examenului de promovare: 26.10.2022;
 • promovarea salariatului în noul grad profesional: 01.11.2022.