ANUNŢ Unitatea militară 02512 Bucureşti organizează în data de 20.10.2022, ora 10:00, la sediul instituţiei, examen de promovare în gradul profesional de referent de specialitate gr. III la Laboratorul de cercetare-dezvoltare sisteme C4ISR din Secția cercetare-dezvoltare sisteme C4ISR și sisteme integrate de securitate din Centrul de cercetare și inovare pentru tehnologii informaționale și comunicații din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 1. Bibliografia:
 2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. MS 172/2021 privind aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale – publicat în M.Of. 875/13.09.2021;
 3. Procedura operațională – Structura și formatul obligatoriu al documentelor de planificare care se întocmesc de unitățile de cercetare-dezvoltare din Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare al Ministerul Apărării Naţionale, cod PO 02550 T – 20.01-002;
 4. Procedura operațională – Planificarea achizițiilor, cod PO 02512 – 11.01 – 004;
 5. Procedura operațională – Elaborarea proiectului Planului anual de cercetare – dezvoltare al ACTTM, cod PO 02512 – 20.01 – 012.

 

 1. Tematica:
 2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. MS 172/2021 privind aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale – publicat în M.Of. 875/13.09.2021;
  1. III – Organizarea securității – SECŢIUNEA a 3-a – Accesul la informaţii clasificate;
  2. IV – Protecţia documentelor clasificate – SECŢIUNEA a 3-a – Multiplicarea/copierea documentelor care conțin informații clasificate.
 3. Procedura operațională – Structura și formatul obligatoriu al documentelor de planificare care se întocmesc de unitățile de cercetare-dezvoltare din Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare al Ministerul Apărării Naţionale, cod PO 02550 T – 20.01-002.
 4. Procedura operațională – Procedura operațională – Planificarea achizițiilor, cod PO 02512 – 11.01 – 004;
  1. Întocmirea, avizarea și aprobarea RN;
 5. Procedura operațională – Elaborarea proiectului Planului anual de cercetare – dezvoltare al ACTTM, cod PO 02512 – 20.01 – 012.

 

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

Calendarul de desfăşurare a examenului :

 • cererea de participare la examenul de promovare se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact maj. Belgiu Adrian , nr. de telefon 021/4233058 int. 258;
 • data limită până la care se poate depune cererea de participare la examenul de promovare: 12.10.2022 ora 14.00;
 • desfăşurarea examenului de promovare- probă scrisă: 20.10.2022, ora 10.00;
 • afişarea/comunicarea rezultatului examenului de promovare: 21.10.2022;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul examenului de promovare:24.10.2022;
 • afişarea rezultatului contestaţiei şi a rezultatului final al examenului de promovare: 26.10.2022;
 • promovarea salariatului în noul grad profesional: 01.11.2022.